Webwizards
Image default
Aanbiedingen

Veel voorkomende negatieve ingesteldheid bij vrouwen

 

Volgens een aftastend overzicht van sociale psychologen is men tot de bevinding gekomen dat diegenen die een nogal onstabiel mentaal evenwicht hebben, dikwijls niet instaat zijn tot een harmonieuze, vriendelijke en vertrouwelijke relatie in het intermenselijk contact. Bovendien kunnen ze moeilijk gelukkig zijn en voldoening vinden en betekenen ze ook weinig voor de anderen die ze ontmoeten. Om tot een harmonieuze en gelukkige relatie te komen, raadt psycholoog.nl (locatie Utrecht) vrouwen aan om bepaalde negatieve sociale neigingen bij het contact met anderen te vermijden.

Sommigen vrouwen ontwikkelen in hun omgang met anderen een groot minderwaardigheidscomplex dat te wijten is aan factoren als het voorkomen, de figuur en de zelfontplooiing. Ze durven hun standpunt niet uiten omdat ze de moed er niet toe hebben en er geen mening over op na houden. Daardoor durven ze anderen ook geen waardevolle raad geven, integendeel ze zullen anderen het gevoel geven dat het verloren tijd is om met hen om te gaan. Het resultaat is dan ook dat men dergelijke vrouwen gaat mijden.

 Jaloersheid

Er wordt wel eens beweerd dat jaloersheid in de vrouwelijke natuur ligt. Vrouwen moeten daar bijzonder aandacht aan schenken in hun contact met anderen. In feite, voelen veel vrouwen zich wel een beetje afgunstig ten opzicht van anderen betreffende wat die anderen wel hebben of van hun succes. Ze verwachten eerder dat die anderen zwakker zijn of pech hebben in het leven. En daarom gedragen ze zich vaak niet oprecht en bieden ze ook geen genegenheid aan de andere. Het resultaat is natuurlijk dat mensen dergelijke types gaan mijden.

 

Achterdocht

Achterdocht dooft elke vriendschap uit. Maar er zijn inderdaad vrouwen die steeds anderen ervan verdenken van kwaad te spreken over hen, of dat ze hen kwaad toewensen. Vandaar ook dat ze weinig vertrouwen hebben in hun vrienden en vriendinnen.

Zelfingenomenheid

Sommige vrouwen willen altijd maar profiteren van anderen waarmee ze in contact komen. Misschien verlangen ze wel promotie te maken op het bedrijf, om meteen ook in de gunst van het management te komen. Ze willen zeker niet geassocieerd worden met hen die hen niet kunnen helpen. Door de zelfingenomenheid kunnen ze gemakkelijk anderen kwetsen wat dan er weer voor zorgt dat de mensen hen de rug toekeren, eens ze beseffen wat hun eigenlijke beweegreden is.

Apathie 

Het is een verschrikkelijke mentaliteit als we zien dat sommige meisjes echt geloven dat de besten van de groep zijn. Ze overschatten dan wel hun eigenwaarde. Door deze apathie, verwerven ze dan ook weinig vrienden en vriendinnen. 

Mocht je een vrouw zijn of een vrouw kennen die te kampen heeft met deze verschijnselen? Neem eens een kijkje op depsycholoog.nl (Utrecht). voor één van de vele vakkundige psychologen die jou hierbij zeker weten kunnen helpen.